Åpningstider

Restauranten er nå åpent fra kl. 11:00 – 22:00 hver dag frem til 12. august.
Mer informasjon kan leses under de respektive månedene eller arrangementene.

Månedsaktiviteter

Arrangementer